PUSLAPIO MISIJA -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

PUSLAPIO MISIJA

Praeitis yra dabarties dalis. Net jei praeitimi „negyvename” ar ji mus ne itin domina, buvusių įvykių aidai nuolat skamba mūsų laikais. Tuomet apie praeitį ima kalbėti politikai, rašyti laikraščiai, ji tampa filmų ar viešų debatų tema. Taip praieitis „sušiuolaikinama” ir tampa mūsų gyvenimo dalimi.

Vienas ryškiausių tiesos apie praeitį, arba istorinės tiesos, iškraipymo pavyzdžių yra kartas nuo karto vis pasirodantys teiginiai apie neva „lenkiškas” naikinimo ar mirties stovyklas. Tokie teiginiai perša mintį, esą šių stovyklų kūrėjai ir valdytojai buvę lenkai.

Vienas ryškiausių tiesos apie praeitį, arba istorinės tiesos, iškraipymo pavyzdžių yra kartas nuo karto vis pasirodantys teiginiai apie neva „lenkiškas” naikinimo ar mirties stovyklas. Tokie teiginiai perša mintį, esą šių stovyklų kūrėjai ir valdytojai buvę lenkai. 

Nenuostabu, kad Lenkijoje, šalyje, taip labai nukentėjusioje II Pasaulinio karo metais, tai sukelia stiprius prieštaravimus. Juk tos stovyklos buvo steigiamos tuomet, kai Lenkija buvo okupuota Vokietijos, ir būtent vokiečiai buvo jų kūrėjai. Jie jas valdė. Jie yra atsakingi už milijonų ten kalintų žmonių kančias ir mirtį

Ši tiesa, tokia akivaizdi Lenkijoje, turi būti pripažinta visame pasaulyje. Vokietijos okupuotoje Lenkijoje vadinamosios „lenkiškos” naikinimo, mirties ar koncentracijos stovyklos neegzistavo ir egzistuoti negalėjo. Tokias stovyklas steigė okupantai vokiečiai, vykdydami nusikalstamą įvairių tautybių žmonių, taip pat ir lenkų, pavergimo ir naikinimo politiką.Tai, kad istoriškai klaidinga, o lenkams dar ir užgauli neva „lenkiškų” naikinimo ir mirties stovyklų sąvoka vis pasirodo įvairiuose pasisakymuose ir publikacijose, negali nerūpėti Liaudies atminties institutui, kurio pareiga yra skleisti žinias apie naujausiųjų laikų Lenkijos istoriją. Vedami šios misijos sukūrėme interneto portalą „Vokiečių stovyklos Lenkijoje”. Jis siunčia aiškią ir istorinę tiesą atitinkančią žinią: nebuvo „lenkiškų” naikinimo, mirties ar koncentracijos stovyklų. Buvo vokiškos stovyklos, nes jas steigė ir valdė Vokietija, okupuotoje Lenkijoje vykdanti kruviną politiką

mapa obozów

Tai, kad istoriškai klaidinga, o lenkams dar ir užgauli neva „lenkiškų” naikinimo ir mirties stovyklų sąvoka vis pasirodo įvairiuose pasisakymuose ir publikacijose, negali nerūpėti Liaudies atminties institutui, kurio pareiga yra skleisti žinias apie naujausiųjų laikų Lenkijos istoriją. Vedami šios misijos sukūrėme interneto portalą „Vokiečių stovyklos Lenkijoje”. Jis siunčia aiškią ir istorinę tiesą atitinkančią žinią: nebuvo „lenkiškų” naikinimo, mirties ar koncentracijos stovyklų. Buvo vokiškos stovyklos, nes jas steigė ir valdė Vokietija, okupuotoje Lenkijoje vykdanti kruviną politiką

...nebuvo „lenkiškų” naikinimo, mirties ar koncentracijos stovyklų. Buvo vokiškos stovyklos, nes jas steigė ir valdė Vokietija, okupuotoje Lenkijoje vykdanti kruviną politiką

Portalas sudarytas iš tekstų ir ikonografinės medžiagos. Pirmasis straipsnis iliustruoja akivaizdžią tiesą, kad vokiečių koncentracijos stovyklos gimė ne lenkų, o nacistinio III Reicho žemėse XX a. trečiajame dešimtmetyje. Savo šalyje sukurtų stovyklų modelius Vokietija vėliau steigė lenkų žemėse – tik pritaikiusi jas naujam tikslui. Du kiti straipsniai rodo dramatišką lenkų padėtį vokiečių okupacijos metu. Juos perskaitęs skaitytojas greitai supras, kad pavergtoje šalyje „lenkiškais” galima vadinti kai kuriuos okupacinės tikrovės elementus, pavyzdžiui, pasipriešinimo judėjimą, bet tik ne stovyklas.

Vokietijos okupuotoje Lenkijoje „lenkiškos” naikinimo, mirties ar koncentracijos stovyklos neegzistavo ir egzistuoti negalėjo. Tokias stovyklas steigė okupantai vokiečiai, vykdydami nusikalstamą įvairių tautybių žmonių, taip pat ir lenkų, naikinimo ar pavergimo politiką.

Tekstas apie vokiečių stovyklas Lenkijoje rodo, kad Vokietija okupuotoje šalyje buvo sukūrusi ištisą stovyklų pasaulį. Be geriausiai žinomų naikinimo stovyklų veikė ir kitų, mažiau žinomų kategorijų, bet vertos atminti stovyklos. Du paskutiniai straipsniai pasakoja apie žydų naikinimą – čia svarbiausią vaidmenį suvaidino vokiečių naikinimo stovyklos, - bei apie lenkų vaidmenį gelbstint žydus.

Viliamės, kad šis puslapis, atveriamas visuomenei per hitlerinės Vokietijos puolimo prieš Lenkiją metines, išpildys mūsų lūkesčius ir padės išstumti iš vartojimo istorinę tiesą iškraipančią „lenkiškų” mirties ir naikinimo stovyklų sąvoką.

dr. Slavomiras Kalbarčykas (Sławomir Kalbarczyk)

do góry